Om Kom du källa, en instrumentalskiva, av och med Erik Tilling och Michael Jeff Johnson

Det var tidig höst 1992 och jag arbetade sedan ett år tillbaka som skolevangelist i Ansgarskyrkan i Västerås. Då båda mina kollegor valt att avsluta sin tjänst fick jag en ny, för mig tidigare okänd,…

“Roligt vill jag ha, annars är jag inte me!” – Individualismens påverkan på församlingen.

Lovsång har blivit något som splittrar Guds folk. Något som man är för eller emot. Troligen för att ordet blivit synonymt med ett musikaliskt uttryck som dominerar gudstjänsten i många församlingar.…

Musiken förde dem närmare Gud – ett samtal mellan Fredrik Sturzenbecker och Paul Biktor Börjesson

Båda bär de på en stor längtan efter att genom sin musik föra människor närmre Gud och båda har de själva mycket att tacka för musiken. Under 2019 släppte både Fredrik Sturzenbecker och Paul Biktor…