Årets första Davids Hjärta-paket är den nya skivan från Pingst Sveriges #nymusikipingst. Vi tog ett samtal med Samuel Hector som är musikkonsulent inom Pingst Sverige och som leder projektet.

Du har tidigare sagt att #nymusikipingst-projektet handlar om mer än musik, att det handlar om framtiden. Nu har ni gett ut två skivor i projektet, den senaste för tre år sedan. Hur går era tankar kring visionen idag?
– Vi tror på riktigt att det går att sjunga sig samman som en rörelse. Det går för att vi sjunger om och till Jesus. Där kommer inte musikstilen alltid hjälpa oss – men Jesus kan. Musikstil är viktig när vi klär vår tillbedjan och berättelsen om Jesus då den säger något om vart vi är på väg och hur vi vill nå dit. Vår tradition är att vara moderna. Det betyder att vi i varje tid måste klä tron i toner som kommunicerar här och nu. Det är vår tradition – att ständigt förändra oss.

Med två skivor i ryggen, vad ser ni har hänt?
– Vi ser hur sångerna knutit samman kristna i Sverige och Norden. Hur vi har nya sånger som sjungs över hela landet och som formar ett vi. Vi ser hur sånger hjälper församlingarna att lyckas bättre. Vi ser också att kreativitet kring låtskrivande har ökat de här åren.

Finns det något ni hade hoppat skulle ske/ha skett som ni inte har sett hända och i så fall, vad?
Det vi vill skulle ske har nog skett. Det var med stor bävan vi drog igång detta. Vi kan framförallt se hur Gud har lagt sin händer på projektet och välsignat det.

Vad anser du vara de viktigaste redskapen för att bygga en gemensam kultur och gå i samma riktning som rörelse?
– Tänker på två saker. Att hålla blicken fäst på Jesus och människor som vi vill nå med evangelium. När vi lägger mer tid på Jesu och andra människor så minskar vårt ego och vårt navelskådande vilket sätter fokus rätt. Då minskar längtan efter det jag vill ha för mig egen del och önskan att Jesus skall bli större och de goda nyheterna om Honom skall nå fler växa.

Berätta om nya skivan! Hur har processen sett ut? 
– Under nästan ett års tid har vi kallat till co-writes skrivit låtar ihop. Vi har siktat på både erfarna och nya yngre förmågor som är mer up and coming. Dessutom har många sånger skickats in från allmänheten till oss. Vi har sorterat i många hundra sånger. Vänt tillbaka till låtskrivarna och bett dem skriva om och arbeta med låtarna. Sångerna har sedan passerat genom en grupp teologer och pastorer och arbetats om. Vårt fokus har varit att skriva sånger till kyrkan av kyrkan. Sånger som utgår från bibelns erfarenhet och som är kollektiva. Sedan har vi låtit ett antal duktiga producenter arbeta med material, tagit in lovsångsledare som bygger in i framtiden och spelat in låtarna.

Vad vill du särskilt lyfta fram med nya skivan?
– De här sångerna är en effekt av att många människor tagit ett kliv framåt. Det är inte en skiva med en enskild artist eller kyrka utan frukten av en rörelse av många människor som bidragit. Det är en skiva med många producenter och få recensenter. Den står på axlarna av många hundra lovsångsledare, låtskrivare och församlingsarbetare som tillsammans format “Vägar vidare”.

Vad är den stora lärdomen ni tar med dig efter att ha gjort detta för tredje gången?
-Att det är viktigt att inte slå sig till ro, att ständigt ställa frågan Gud vad vill du vi skall göra härnäst.

Både förra skivan, ”Vi vill följa Dig” och nya skivan ”Vägar vidare” syftar till rörelse – hur ser ”vägen vidare” ut härifrån?
Nu närmast skall vi släppa alla sångerna, se till att så många som möjligt får chansen att använda dem och så ser jag fram emot att få leda lovsång med dem. Jag är säker på att de kommer få vara till stor välsignelse.

Till sist, några snabba frågor till dig Samuel:

Gör: Planerar och förbereder allt spännande som skall hända i sommar och lever samtidigt i nuet med alla dess utmaningar.
Lyssnar på: Snedtänkt med Kalle Lind och såklart Vägar vidare!
Läser: Hebrebrevet 12 och Hungrig i själen av Erwin McManus
Inspireras av: Människor som ser möjligheter i alla situationer
Favoritmat: Allt som går att tillaga över öppen eld på en Murrikka
Vad vill du göra mer av: Skogsliv
Vad vill du göra mindre av: Administration
Vad är ditt bästa lovsångsledartips: Att veta vad man gör, varför man gör det, och när man ska göra det.
Vad är ditt bästa pastorstips: Att lära sig av alla pastorer man träffas. Och för den delen andra människor också.
Beskriv nya skivan ”Vägar vidare” med tre ord: Identitetsskapande, teologiskt starkt, framåtpekande