Om det spännande projektet The Blessing Sweden (Välsignelsen Sverige)

För två månader sedan släpptes sången "The Blessing" från Elevation Church. Timingen på sångens release som inföll med Corona-pandemins globala utbrott tycks onekligen gudomlig. Sången fullkomligt…

Minns – med musik! av Lars Petersson

Kanske är det åldern. Kanske är det corona. Oavsett så har mitt musiklyssnande bytt skepnad. Spellistor som New Music Friday och Release radar får stå tillbaka till förmån för något man lätt skulle…

Om Kom du källa, en instrumentalskiva, av och med Erik Tilling och Michael Jeff Johnson

Det var tidig höst 1992 och jag arbetade sedan ett år tillbaka som skolevangelist i Ansgarskyrkan i Västerås. Då båda mina kollegor valt att avsluta sin tjänst fick jag en ny, för mig tidigare okänd,…

Soul Children – en körrörelse för barn och unga

- Det är skönt och man blir lugn typ… säger en elvaårig tjej i inledningen av presentationsfilmen på Soul Childrens hemsida. En femtonåring kille kommenterar: - Soul Children har väl gett mig typ…

Livet med Dig – ett verktyg som hjälper oss att leva livet med Gud

Att få sjunga in sanningar om livet med Gud är ett sätt att växa i tron. Det är också visionen bakom ”Livet med dig” – en samling sånger som framförs och delvis även skrivits av tonåringar. – Min…