Davids Hjärtas syfte är att inspirera och hjälpa den som leder/spelar lovsång och för att församlingar ska hitta nya sånger till sin gudstjänst. Abonnemanget ger ut både nya svenska originalsånger och utländska översättningar. Allt material såsom musik, noter, text-ackordblad, textfiler med mera finns tillgängligt på nätet genom varje abonnents unika inlogg på davidmedia.se