– Det är skönt och man blir lugn typ… säger en elvaårig tjej i inledningen av presentationsfilmen på Soul Childrens hemsida.
En femtonåring kille kommenterar:
– Soul Children har väl gett mig typ såhär mer glädje, typ mer energi eller va man ska säga.

Körkoncept för tweensSoul Children är ett körkoncept för tweens (10-16 år) med idag ca fyrtiofem körer inom flera samfund från Luleå i norr till Malmö i söder, med Salt – barn och unga i EFS som huvudman i samverkan med Equmenia. Rörelsen föddes i Norge 2001 genom Oslo Soul Children, med förebild i Soul Children of Chicago och dess körledare Walt Whitman. Tanken var inte att bli en körrörelse men Oslokören blev en förebild och plötsligt började det starta körer på fler orter. Soul Children började växa fram med visionen att ta evangeliet till den “nya tonåringen”, så kallad ”tweens”, genom musik som den åldersgruppen känner igen sig i.

Starten i Sverige
Den svenska starten började med att norska Soul Children rörelsen hörde av sig till Salt och frågade om vi kunde tänka oss att bli huvudmän för en svensk Soul Children rörelse. Detta eftersom de såg att fler och fler svenska sammanhang beställde material och även startade körer. Svenska körledare hade under flera år hittat till den årliga storslagna Soul Children festivalen i Oslo, som på senare år samlat drygt tvåtusen tweens i Oslo Spectrum – motsvarande Globen.

Då Soul Children inte bara vill distribuera fräscha attraktiva låtar för en ung generation utan har ett tydligt koncept med tre lika viktiga ben – det sociala, andliga och musikaliska – ville norska rörelsen värna visionen med en svensk visionsbärare och Salt valde att gå in i ett provår 2014. Jag fick en liten deltid för att sätta bollen i rullning och skulle vi uppnå ett antal av tolv körer vid årets slut skulle det finnas ekonomi för att gå vidare till en etableringsfas. Det var ett intensivt och enormt roligt år där jag, i samverkan med musiknätverket i EFS och Salt och starkt förstärkt med gospelpionjären Jonas Engström, försökte ge Soul Children så många tillfällen som möjligt att synas. Utöver flera “prova-på-möjligheter” valde vi framförallt att lansera en svensk Soul Children festival i Stockholm. Oslo Soul Children kom och stöttade oss och vi fick en enorm draghjälp av att samverka med Gospelverkstadens gospelfestival. Vid årets slut var vi tolv körer och vi har vuxit i antal körer och i antal festivaldeltagare varje år sedan dess.

Soul Children – en alldeles ovanlig kör
Soul Children måste upplevas brukar jag säga. På ytan ser en Soul Children kör ut som en alldeles vanlig ungdomskör men under ytan byggs medvetet en kultur utifrån våra fem värderingar.

Ära Gud – vi sjunger inte om vad som helst utan tron är central i texterna. Ett exempel på det här är t ex om en arrangör ber oss medverka men med ett nedtonat kristet budskap, då kan vi luta oss mot denna värderingspunkt och inte behöva tumma på tydligheten i det kristna budskapet. Vi kan med glädje tacka ja till att medverka men kan stolt hålla fast vid låtarnas innehåll och ära Gud.

Hedra människor – vi vill forma en kultur i körerna och vid våra gatherings (större lokala kördagar) och festivaler där vi uppmuntrar varandra och uppmärksammar människors insatser och visar tacksamhet. Vi är tex noga med att hedra Soul Childrens grundare Walt Whitman och Ragnhild Hiis Anestad, rörelsens grundare. Vi uppmärksammar även gärna pionjärerna i Sverige och de första körerna som vågade satsa på ett nytt koncept. De var helt avgörande för var vi är idag.

Se och bli sedd – Vi vill på olika sätt skapa en gemenskap där vi ser varandra. I Norge finns förutom Soul Children, även Soul Teens (16+) och de är fantastiska på att se de yngre deltagarna. De är på så vis förebilder och sprider den positiva “se och bli sedd”-kulturen.

Prägla samhället – Den här värderingen syns t ex i att en Soul Children kör är uppkallad efter orten och inte kyrkan. Vi vill skapa en ”vi-känsla” med platsen och förflyttar oss gärna ut i samhället, på köpcentrum, festivaler osv och har uppsjungningar där. Oslo Soul Children fungerar som en “kändis” i Norge och har bl a sjungit på norska kungens födelsedag, i norska melodifestivalen mm.

Äkta och innerlig glädje – Soul Children jobbar mycket med uttrycket. ”Vi sjunger med kroppen” – inte bara med sångrösten. För att vara äkta och genuin i uttrycket behöver vi förstå vad vi sjunger. Därför brukar vi gå igenom texterna och jag har ofta involverat min kör i att komma åt vad det är för känsla som texten uttrycker för att kunna uttrycka den känslan med ansiktsuttryck och kroppsspråk. Många sånger har rörelser men i de som inte har det vill vi ändå uttrycka känslan i sången.

Medlemskap i en körfamilj
Som Soul Children kör är man medlem i ett nätverk av körer i Sverige, Norden och världen, vilket skapar enorma möjligheter till utbyten. Det ger en självkänsla och stolthet när man som exempelvis en liten landsortskör hittar körer med samma namn och grafiska profil i andra städer och länder. Ledare har en plattform där man kan nå varandra och utbyta idéer. Som medlemskör får man ett medlemspaket varje ny termin med musikaliskt, andligt och socialt material. Som nystartad kör får man en logga som man använder vid marknadsföring och flera körer väljer att trycka upp egna körtröjor.

Sjutton år efter starten i Norge sprider sig rörelsen i fler och fler länder. Nu senast i Storbritannien och Kenya. Det är inte viktigt att Soul Children blir stort, det centrala är att sprida budskapet om Jesus kärlek till den unga generationen och presentera honom för fler. Men det är en oerhört kraftfull upplevelse när vi är många vid festivaler och Gatherings. En ren glädjeexplosion!

Texten skriven av Maria Smeds.

Läs mer om rörelsen här: www.soulchildren.se