I morse avslutade jag min bibel-läsningsplan
– att läsa hela bibeln på ett år.
Kände mig väldigt nöjd, yes, jag har läst hela bibeln – igen. Vilken bedrift. Sneglade uppåt, med förväntan att få se Gud göra tummen upp och nicka lite belåtet. Om sanningen ska fram så har det tagit längre tid än ett år. Läser bibeln i mobilen och den har en sådan där underbar “komma ikapp-knapp” om man missat en dag, eller ibland många dagar. De missade dagarna flyttas helt enkelt så att jag kan fortsätta där jag slutade, som om att jag aldrig missat en dag.

Som nykristen skrev jag in följande i min första bibel: “Damm på min bibel – rost i min själ”. Lite rart och ungdomligt naivt – men också sant. Läsandet sjunker och det gäller även kyrkans folk. Förmodar jag. Som lärare på en skola för lovsångsledare upptäckte jag i alla fall att bibelkunskapen var begränsad hos ungdomarna. Många hade aldrig läst hela bibeln, de flesta kunde mindre än 5 bibelverser utantill.

Vad gör det med vår tro, vår bekännelse, vår förståelse av livet och vår kunskap om Gud och hans verk om vi inte lever med berättelsen?

För det är så Gud har uppenbarat sig för oss. Inte som definitioner och fakta utan i form av en berättelse som börjar med skapelsen och slutar med löftet om hur Gud skapar en ny himmel och en ny jord. Utan att vara förankrade i Bibelns värld blir vi utlämnande till tyckanden, känslor, trender. Visst, somligt är inte alltid lätt att förstå men då kan vi dels luta oss mot mängder av goda böcker som utlägger och förklarar. Som ger oss sammanhanget för orden vi läser, som förklarar den kulturella verkligheten när detta skrevs. Men vi har också församlingen, den miljö som är den kristnes verkliga hem på jorden. Där får vi lyssna på undervisning och predikningar, där får vi gnugga våra frågor mot varandra , där får vi tillsammans studera Ordet och med goda lärare och den helige Andes hjälp bli allt mer förankrade i Bibelns värld och sanningar.

En av våra besökande lärare
, den amerikanske lovsångsledaren Aaron Keyes, hade noterat att så många lovsångsledare inte hade Bibeln med sig när de ledde lovsång. Aaron menade att Bibeln var lika viktig som gitarren för en lovsångsledare. Jag kan bara hålla med. Du som leder lovsång, fundera på hur mycket tid du lägger på att spela, öva, lära dig sånger och hur mycket tid du tillbringar tillsammans med källan till din lovsång – Gud själv. I bön, i bibelläsning, i personlig andakt. Kanske en bibelläsningsplan kan hjälpa dig att få lite bättre balans på delarna. Var välsignad.

Lars Petersson
Förlagschef och grundare av David Media