Lovsång har blivit något som splittrar Guds folk. Något som man är för eller emot.

Troligen för att ordet blivit synonymt med ett musikaliskt uttryck som dominerar gudstjänsten i många församlingar. I vissa fall så är kanske “lovsången” det enda musikaliska inslaget i gudstjänsten. Saknaden efter kommunicerande sång är stor, alltså sånger där vi sjunger OM vem Gud är och vad han gjort snarare än sånger TILL Gud där vi uttrycker kärlek, vördnad, respekt och förundran. Det är ok med tycke och smak men det finns ingen ursäkt för att tycke och smak ska resultera i osämja och i värsta fall splittra församlingar.

Astrid Lindgrens lite märkliga karaktär Karlsson på taket är enligt egen utsago en vacker, genomklok och lagom tjock man i sina bästa år med devisen. Men han är lättstött och menar att “roligt vill jag ha, annars är jag inte me!” Det må vara småcharmigt i en barnbok men det fungerar mindre bra i församlingen. Istället för att sätta mig och min vilja först kanske vi ska börja med frågan om varför firar vi gudstjänst? Är det för vår skull? Eller för Guds skull?
Den amerikanske pastorn och författaren AW Tozer skriver:

Jag kan inte med någon sympati acceptera tanken på att vi går till kyrkan för vår egen skull. Tillbedjan har en lugnande effekt, men det primära motivet för att gå på gudstjänst är inte för min trevnad – det är att frambära ett lovets offer som tillhör Gud“.

Vi är så stöpta i individualism att vi har svårt att förstå, och att acceptera, att det är bara Gud själv som kan definiera vad sann tillbedjan är.
Jesus följde inte sin egen utan Guds vilja och han gjorde bara vad han såg Fadern göra (Joh 5). En inställning som så behagade Gud att han utbrast “Du är min son, min älskade! Du är min stora glädje. (Luk 3:22b, Kärnbibeln). En nödvändig fråga för varje gudstjänstfirande församling är om Gud finner glädje över våra gudstjänster. Eller suckar han fortfarande med profeten Amos ord: ” Låt mig slippa era psalmer, jag vill inte höra era lovsånger” (min fria översättning).

Paulus undervisning i NT är genomsyrad av uppmaningar att inte strida, inte söka sitt eget bästa, inte låta personliga intressen splittra församlingen. Han utropar: ” jag uppmanar er syskon i vår Herre Jesu Kristi namn att vara fullständigt eniga bi allt ni säger. Låt det inte finnas några splittringar bland er, låt er istället helas från dessa grupperingar så att ni åter står enade i samma sinne och har samma mål. (I Kor 1:10, Kärnbibeln).

Tillbedjan av Gud är alltings mål och mening. Det är vad vi är skapade för. Låt oss släppa på prestigen, lämna “fjärrkontrollen hemma” och lovsjunga Gud från djupet av våra hjärtan, oavsett om sången passar vår smak eller inte.

Lars Petersson, VD David Media

Denna ledartext publicerades först i Tidningen Lovsång nr 3/2019