Davids Hjärtas syfte är att inspirera och hjälpa den som leder/spelar lovsång och för att församlingar ska hitta nya sånger till sin gudstjänst. Abonnemanget ger ut både nya svenska originalsånger och utländska översättningar. Allt material såsom musik, noter, text-ackordblad, textfiler med mera finns tillgängligt på nätet genom varje abonnents unika inlogg på davidmedia.se.

Har du frågor om innehållet på bloggen eller förfrågan om samarbeten, annonsering med mera? Kontakta oss gärna då.

Logga in till Davids Hjärta här!
Läs mer på davidmedia.seKontakta David Media