Oasrörelsen har en ny tjänst tillsatt, en inspiratör med inriktning mot lovsång och tillbedjan. Att det är Jesus som är navet för Lisa Lermans liv och uppdrag blir tydligt efter en pratstund med henne.

Lisa Lerman visste tidigt att musik var hennes spår. Uppvuxen i Bohuslän i ett kristet hem och i församlingslivet i både Svenska kyrkan och EFS blev sång och musik en självklar och stor pusselbit av hennes liv. Målet var att bli kantor och på så sätt få tjäna Gud.

Hennes första tjänst hade Lisa på Åh Stiftsgård, vilket blev en tid som gjorde djupa avtryck i henne. Där föll bitarna från Svenska kyrkans liturgi och psalmsångskatt samman med andra sånger från EFS-sammanhang. En större bredd bildades, allt i ett sammanhang av karismatik, längtan och öppenhet för Guds Ande.
– Dessa år präglade mig på djupet, säger Lisa. Jag fick erfarenheter och ett helhetstänk runt lovsången och tillbedjan i gudstjänsten som betyder mycket för mig än idag.

De senaste elva åren har Lisa varit kantor i Varbergs församling. Under många år har hon också varit engagerad och lett lovsång på Oasrörelsens kurser och konferenser. Men fr o m september är hon anställd som inspiratör inom Oasrörelsen. Fokus är lovsång och tillbedjan, att hjälpa, utrusta och inspirera församlingar att fortsätta fästa ögonen på Jesus.
– Musiken är medlet, det är Jesus som är målet! säger hon med eftertryck.

Oasrörelsen

I dagsläget har Oas sex anställda och betjänar både Svenska kyrkan och frikyrkan. Mest känd är den stora sommarkonferensen som Oas arrangerar, en konferens som flyttar runt och varje år samlar många människor. Oas ordnar även mindre konferenser, familjedygn och fortbildningar av olika slag.

Hur vill du beskriva Oasrörelsen?
– Oas är en rörelse med en önskan om att få vara likt en oas. En oas ger vila, nytt liv. Oas en karismatisk rörelse där Andens liv och Bibeln som Guds ord utgör grundfundament. Alla är välkomna till våra olika arrangemang och rörelsen har inget medlemskap.

Vad består ditt uppdrag som inspiratör av?
– Att just inspirera och finnas tillhands runt musiklivet i kyrkor. Att undervisa om lovsång och tillbedjan, att praktiskt rusta lovsångsledare för sitt uppdrag. Ibland reser jag själv, ibland tillsammans med någon av de andra inspiratörerna inom Oas.

Positiva vindar och utmaningar

Lisa upplever en öppenhet och längtan hos många hon möter inom de kyrkor hon besöker. Längtan efter lovsång och tillbedjan, en växande bredd där äldre psalmsånger hittar sin plats sida vid sida med nyare lovsånger.
– Jag upplever en stor längtan efter mer av Guds närvaro, säger Lisa.

Men hon ser också utmaningar som kyrkan står inför när det handlar om lovsång och tillbedjan.
– Det finns ett underhållningsdike att akta sig för, där kyrkans sång- och musikliv blir för mycket av performance, konstaterar Lisa. Likaså att det smalnas av till en musikstil, där lovsången splittrar mer än skapar enhet.
– Det är så annorlunda att vara musiker i kyrkan, det är olikt alla andra sammanhang, utbrister hon. Det är på tvärs, för det är ”Någon annan” som ska ta plats, inte vi. Jesus är i centrum för vårt uppdrag.

Här menar Lisa att det finns ett evangelium, ett glatt budskap som befriar:
– I kyrkan är alla röster välkomna, Gud vill höra din röst. Gud längtar efter alla, alla är efterfrågade.

Vad kan stärka en god utveckling för lovsång och tillbedjan i våra kyrkor idag?
– Vi behöver lyfta in mer biblisk undervisning om detta, skickliggöra både musikaliskt och andligt för tjänsten. Vi är så vana med mycket sång och musik i våra kyrkor och då är det ännu viktigare att vi vet varför vi gör det vi gör. Vi behöver ständigt fylla på med förståelse och undervisning om lovsångens funktion.

Lovsångens funktion

Hur skulle du vilja beskriva lovsångens funktion?
– Herren tronar på våra lovsånger, lovsång är bön, bön är gudstjänst. Guds folk har i alla tider tillbett och bibeln är fylld av uppmaningar till detta. Utifrån Krönikeböckernas texter ser vi även hur lovsången har en profetisk tjänst, att vi ska förvänta oss att höra Herren tala i detta.
– Någon beskrev lovsång som ”hemspråksundervisning”, jag gillar det uttrycket, skrattar hon. Vi lever här, men är egentligen på väg hem till vårt riktiga hem hos Gud. Här och nu blir lovsången att tala vårt hemspråk.

Varför är lovsång och tillbedjan en viktig del av gudstjänsten?
– Det grekiska ordet för människa betyder ”att vara vänd uppåt”. Lovsången hjälper oss att vara detta, att se på Jesus. Lovsången hjälper oss att förtrösta mitt i svårighet eller sorg, den påminner oss: Vem Han är, vad Han gjort! Lovsången sätter riktningen för våra liv.

Lisa ser delar av detta där hon rör sig, men kommer tillbaka till bekymret att lovsång blir musikstil och därmed en källa till splittring mer än enhet. På frågan om varför detta fortsätter att vara något som skaver i många sammanhang lyfter hon fram en djupare förklaring än tycke och smak.
– Dels är Gud all kreativitets källa, vilket gör att vi bör vara måna om bredd och många uttryck. Men jag tror även det är en fråga om andlig kamp. Djävulens namn på grekiska är diablos, vilket betyder ”den som sliter isär”, och vi vet att fienden önskar splittring då det hindrar Guds rikes framväxt.
– En av de tidiga lovsångsledarna vi läser om i bibeln hetta Asaf. Hans namn betyder ”den som samlar ihop” och där i finns en anledning till kampen vi kan uppleva runt lovsången i våra kyrkor. En fiende som vill splittra en tjänst vars syfte är att samla och ena människor runt Jesus.

För Lisa har sångvalet blivit viktigare genom åren.
– Sånger har en förmåga att undervisa och lära ut sanningar om Gud, något som inte minst är viktigt för en uppväxande generation. De har inte, likt äldre generationer, vuxit upp rotade i bibeln.
– Vi sjunger in evangeliet i våra hjärtan, menar Lisa. Vi behöver därför både äldre sånger och nyskrivna och det är även här det finns en väg att samla människor över generationsgränserna.

Församlingen som familj

Hur kan musiklivet i en kyrka bli en mötesplats över generationsgränserna?
– Min grundläggande tanke är att vi troende är familj och i en familj får man ge och ta. När barnen var mindre och vi åkte bil brukade vi turas om att välja sånger. Det är en haltande bild, men säger ändå något om den grundläggande respekt vi behöver ha för varandra i vår andliga familj, församlingen.
– Vi behöver hedra varandra och unna andra det bästa. Men framför allt påminna oss om att Jesus är navet, den vi alla samlas runt och som håller oss samman. När vi söker Jesus och hans närhet ger det oss även större kärlek till varandra!

Det märks att Lisa är engagerad och brinner för dessa frågor, en livfull kvinna med ett viktigt uppdrag.
Hur ser din dröm ut för lovsången i vårt land?
– Min stora längtan är att fler ska ta emot Jesus som Herre och Frälsare! Musiken är inte målet, utan det är Jesus till världen. När vi som tror på Jesus sätter honom först i våra liv påverkar det omgivningen. Jag tänker på Paulus och Silas i fängelsehålan, där deras bön och lovsång fick allas bojor att falla av. De påverkade sin omgivning med sitt Jesus-liv, så är vi kallade att leva!

Om du är nyfiken på Oasrörelsen och hur deras inspiratörer kan vara en resurs i ert sammanhang, besök www.oasrorelsen.se

Text: Rickard Sundström
Foto: Hanna Simonsson

Denna text publicerades först i Tidningen Lovsång nr 1/2019

Faktaruta:
Familj: Magnus, Emma och Eric
Bor: Varberg
Arbetar: Inspiratör inom Oas
Bästa egenskap: Bra på att fika
Sämre egenskap: Lite slarvig
Favorit-lovsång: Omöjligt att välja en!