Vad vill Gud ha av dig?

Har du hört uttrycket - Ingenting i livet är gratis? Allt har ett pris. Om jag gör någonting för dig så förväntar jag mig att du gör något för mig. Har du växt upp med känslan av att aldrig räcka…