Det kristna hoppet om den tomma graven – om påskens unika budskap

Det kristna hoppet! I påskens budskap så levandegörs evangeliet på ett unikt sätt. Som alltid i den hebreiska traditionen så sker det i form av en berättelse förankrad i historien. Påskdramat…