Matt 12:21 ”Och till Hans namn ska folken sätta sitt hopp”

Temat för Lovsång 2019 var “Det kristna hoppet”. Om lidandet och uthålligheten i hoppet, om glädjen i hoppet och att leva ett liv där ”tronen slår an tonen” för våra liv. Ett liv där Jesus är i centrum utav allt.

Under tre dagar fick vi lyssna på talare som teologen David Willgren, pastorn Fredrik Lignell, creative pastorn Eric Liljero och sångerskan Maria Gustin Bergström som predikade om olika aspekter av “Det kristna hoppet” i S:ta Clara kyrka i Stockholm. Det var fantastiska dagar av gemenskap, Gudsmöten och lovsång.

Maria Gustin Bergströms undervisning på söndagsmorgonen handlade om “Korsets väg”. Vad innebär det att följa Jesus i vår tid?  Vad får det kosta? Vad är korset att bära i mitt liv?, var frågor som hon tog upp. Bergström är för de flesta känd som en fantastisk musiker, sångskrivare, producent och sångerska men hon är även en av utredarna och författarna bakom “Konvertitutredningen”, för vilken hon prisats. Just mötet med kristna konvertiter har utmanat hennes sätt att se på sin egen efterföljelse och i hennes undervisning får vi fundera på hur “korsets väg” ser ut. Hon ställer frågan till alla som lyssnar, vad får det kosta att följa Jesus? Bergströms undervisning var väldig utmanande och ändå nådefull. God lyssning!