”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord och handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.” Kol 3:16-17

Vad är förutsättning för ett liv i lovsång enligt det här bibelordet? Jo, att Guds Ord bor i oss!
Om vi läser och lever med Bibeln då kommer vi också tala om Gud på ett naturligt sätt. I Matt 12:34 står det ”Munnen säger vad hjärtat är fullt av”. Alltså min naturliga lovsång grundar sig i en hjärte-relation till Gud och Guds Ord. En hymn talar om Vem Gud är och när vi läser Guds Ord lär vi känna honom och kan i en hymn uttrycka t.ex. Så stor är vår Gud! Psaltaren är boken i Bibeln där vi uttrycker vem Gud är, men som också ger en djup förtröstan till Vem han är och vad Han gör. Ex. Herren är min herde Psalm 23 eller Han som känner mig och omsluter mig Psalm 139.

Det kristna kretsloppet

Andliga sånger talar om det kristna livet och ger olika perspektiv på Gudsrelationen. Att lära och vägleda varandra ska enligt denna bibeltext inte vara någon slags prestation utan det görs i kraft av nåden. Å Vad jag älskar detta uttryck! Det handlar inte om mig och mina prestationer. … Nej det handlar om att ta emot från Gud, den Kraft som varje Kristen får ta del av och sedan ge det vidare till andra.

Jag brukar kalla detta för det kristna kretsloppet; Vi tar emot från Gud för att Ge till andra. Vi får respons och ger Gud alla ära, och dessutom, kastar alla bekymmer på honom. Vi är och blir en öppen kanal för Gud både uppåt, inåt och utåt!

Lovsång är inte välformulerade meningar eller ett beteende, Nej! Lovsång är ett uttryck för min tro och min kärlek till Jesus Kristus.
”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” Joh. 1:1-5
Du och jag ska inte vara en gäststuga för Guds Ord, nej Guds Ord ska bo i oss, då blir det en välgrundad lovsång. När vi läser Guds Ord, Bibeln, och låter Bibelns berättelser och ord tala till oss, då har lovsången bärkraft och får en fantastisk förankring.

I en av de mest kända psalmversarna står det ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” Ps 119:105. Detta betyder att när vi läser Guds Ord får vi vägledning i livet. När detta liv blir naturligt för oss blir det också naturligt att dela detta liv med andra. Gud BOR I oss – Gud verkar genom oss. I detta utlopp bildas så en lovsång av glädje att både få tillhöra och tjäna Gud. Lovsången är ett faktum! Och den attraherar! För lovsång handlar inte om prestation, det handlar om liv. Det handlar inte i första hand om musik, det handlar om utlopp för hjärtats inställning och överlåtelse. När denna hjärtats sång får höras, stannar det inte bara vid ord utan det blir även handlingar som en direktkonsekvens av hjärtats lovsång. Drivkraften är ju kärleken till Jesus som påtagligt både får ”mun, händer och fötter”.

Som lovsångsledare och lovsångare är det därför viktigt att ha goda vanor för Bibelläsning. På så sätt ”äter man Ordet” och får kraft att leva ut det i sin omgivning både i ord och handling. Guds ord är en rikedom och ger mycket vishet, därför är ingenting viktigare för mig som troende. Läs Guds Ord och du hör Gud tala in i ditt liv. Läs gärna Bibeln högt, på så sätt hör du verkligen Gud tala in i ditt liv. I evangelierna följer vi Jesus både i ord och handling, låt dessa 4 böcker ständigt vara mat för din ande och själ. Det kommer påverka dig till att bli mer Kristus lik. Och när människor ser och hör dej, lär de känna Jesus Kristus!
I Missionsbefallningen talar Jesus till sina lärjungar och säger i Matt. 28: 19-20 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn och lär dem alla de bud jag gett dem.” De bud Jesus gav oss vad ”att älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta och älska vår nästa som oss själv” Matt. 22: 37-39. Alltså det liv vi är kallade till är att leva i kärlek i ord och handling, ett liv i lovsång!

Gud Välsigne dej att ta vara på din tid och prioritera Guds Ord varje dag hela veckan!
Läs en vers, läs ett stycke eller läs ett kapitel beroende på när det passar. Läs gärna i följd och alltid något i Nya testamentet! Det kommer spegla ditt liv och din lovsång!

Med kärlek
Marina Andersson, Gränna

Denna text publicerades först i Tidningen Lovsång 1/2019