Jag älskar att lära mig nya saker om lovsång och tillbedjan, och just därför älskade jag att läsa den här enastående boken.

Matt Redman, lovsångsledare och låtskrivare

Jag tror att den här boken kommer att hjälpa den världsvida kyrkan att växa i förståelse när den helige Ande leder oss att leva autentiska, målmedvetna och tillbedjande liv för vår nåderike och kärleksfulle Gud.

Darlene Zschech, lovsångsledare och låtskrivare

Om boken “Heligt rop”

Det var söndag morgon i Franklin, Tennesse, och precis som så många andra i den här lilla staden var jag i kyrkan med min familj. Det var en söndag när jag inte ledde lovsång någon annanstans i landet, en söndag av vila hemma i min egen församlingsfamilj. Så den här söndagen i Church of the City var redan speciell. Men vad jag inte visste när vi sjöng de första lovsångerna var att den här gudstjänsten skulle komma att förvandla och fördjupa min förståelse av lovprisning och tillbedjan. Den skulle ändra mitt sätt att leda lovsång från och med den dagen.
Den där förmiddagen delade min vän och pastor Darren Whitehead ett budskap med titeln: ”De sju orden för att prisa Gud.” Det var en predikan som förklarade de olika hebreiska ord som israeliterna använde för att beskriva de olika typerna av lovprisning. Jag blev så tagen av det faktum att det fanns en sådan bredd i hur Guds folk gav uttryck för sin lovprisning, Jag kunde inte sluta tänka: Jag har lett lovsång och skrivit lovsånger i över tjugo år. Hur kommer det sig att jag aldrig har hört talas om det här förrän nu? Det här förändrade allt för mig.
Darren avslutade sin predikan och sa: ”Nu blir det första gången som du går in och upplever tillbedjan med all den här nya kunskapen i bagaget.” Han log och slog ut med armarna. ”Ta vara på den här stunden.”
Jag blev alldeles överväldigad när musiken började spela, och att döma av de församlades reaktion var det likadant för dem. Det fanns en påtaglig skillnad i hur församlingen gav uttryck för sin tillbedjan efter Darrens budskap, och det gjorde upplevelsen ännu starkare. En ny medvetenhet om vad det innebar att prisa Gud hade slagit rot; nu fanns det ingen återvändo.
Jag väntade kanske en timme efter gudstjänsten innan jag började bombardera Darrens mobiltelefon. Jag skrev: ”Ditt budskap i förmiddags var fantastiskt. Alla behöver få höra om de sju orden för att prisa Gud. Budskapet behöver finnas överallt. Kanske rentav i en bok!”
Det var det textmeddelandet som senare ledde oss till att skriva den här boken: Heligt rop: 7 ord som kommer att förändra ditt sätt att prisa Gud.
Den här boken är tänkt att fördjupa vår kollektiva förståelse och erfarenhet av lovsång och tillbedjan. I varje kapitel hjälper Darren oss att förstå ett av de hebreiska orden för att prisa Gud och visar hur vi kan uttrycka just den formen av lovprisning. Efter Darrens introduktion kommer jag att berätta historien bakom en sång som jag har skrivit eller spelat in, och hur den passar ihop med just det ordet. Vi kommer att avsluta varje kapitel med bibelställen och frågor som är tänkta att leda dig och din smågrupp in i en stund av reflektion och diskussion.
Jag är glad att du har fått tag på ett exemplar av Heligt rop. Jag ber att den ska bli en resurs som hjälper dig att bättre förstå vad det faktiskt betyder när Skriften säger: ”Prisa Herren!” Jag hoppas att den kommer att förändra ditt sätt att prisa Gud. Jag hoppas att den kommer att få dig att känna dig bekväm med olika former av lovprisning, och få dig att bli del av det heliga ropet.

Chris Tomlin

 

Utdrag från kapitel 1: PRISA GUD . . . MED LYFTA HÄNDER

Yâdâh: Att vörda eller tillbe med utsträckta händer. Att hålla ut händerna. Att kasta en sten eller pil.

Folken ska tacka (yâdâh) dig, Gud,
alla folk ska tacka (yâdâh) dig.
PSALM 67:4

————
Finns det något naturligare sätt att visa din glädje, förundran och vördnad än att lyfta händerna i luften? Vare sig det handlar om jublet när ditt favoritlag gör mål, om glädjen när du oväntat blir befordrad, eller segerruset när striden är vunnen – har vi inte en benägenhet att uttrycka vår entusiasm genom att sträcka upp händerna? Det är nästan något primalt i vår reaktion, något som finns nedlagt i vårt DNA. Och vilket språk du än talar, vilken hudfärg du än har, och vilket land du än kommer ifrån, har du inte också haft lust att lyfta dina händer?
På samma sätt visade det hebreiska folket sin glädje och entusiasm för Gud i lovprisning och tillbedjan genom att lyfta händerna. I Psaltaren är det tillbedjan med just det här konkreta uttrycket som ordet yâdâh talar om.
Yâdâh är ett av de sju orden för lovprisning i Gamla testamentet som på engelska översätts med praise, och på svenska med bland annat prisa och tacka. Ordet återfinns 111 gånger i Skriften. Ordbokens definition är ”att räcka ut händerna” eller ”att slå ut med handen” och det används även för att beskriva handlingen att skjuta en pil (Jer 50:14) eller kasta en sten (Klagov 3:53). När det används för att tala om lovprisning, beskriver yâdâh de där ögonblicken när det hebreiska folket blev så överväldigade av Herrens härlighet att de lyfte sina händer i vördnad och tillbedjan.

I Psalm 145:10 skrev David:

HERRE, alla dina verk ska tacka (yâdâh) dig
och dina trogna ska lova dig.

I den här psalmen förkunnar David att Guds folk inte kunde låta bli att lyfta sina händer för att tacka och prisa Herren för hans trofasthet; de kunde inte låta bli att yâdâh Herren.
I Psalm 67:4 skrev psalmisten en lovsång med orden:

Folken ska tacka (yâdâh) dig, Gud,
alla folk ska tacka (yâdâh) dig.

Denna psalm skrevs definitivt för det hebreiska folket, men implicerar inte texten en vidare betydelse? Alla folk, hebréer och andra, ska lyfta sina händer och tacka och prisa Gud. Israels folk, den tidiga församlingens folk, du, jag – alla vi som tillhör Guds familj kommer att yâdâh vår Far.
I Psalm 44:9 skrev psalmisten:

Gud, vi lovar dig dagen lång,
vi prisar (yâdâh) ditt namn för evigt.

Yâdâh är inte begränsat till en viss period i historien. Tvärtom kommer Guds folk att yâdâh för evigt. I evigheten lång. För alltid. Och även om vi idag, så där en tre tusen år efter att psalmens skrevs, ännu inte befinner oss i evigheten, så stämmer det väl ändå att Guds folk fortfarande tackar och prisar honom med upplyfta händer?

En dag kommer vi att yâdâh vår Gud i evigheters evighet. Borde vi inte öva på det redan nu?

Yâdâh – det är ett aktivt uttryck för lovprisning för var och en som tillber Gud. Det är en konkret handling som passar allt Guds folk, vare sig de är karismatiska, konservativa, samfundsoberoende, baptister, metodister, katoliker eller presbyterianer. Dessutom är det ett evigt verb, ett verb som går bortom tid och rum, och en dag kommer vi att få se att det även går bortom våra fysiska kroppar.

En dag kommer vi att yâdâh vår Gud i evigheters evighet. Borde vi inte öva på det redan nu?